Home › Pomysł utworzenia organizacji windykacyjnej

Saturday, April 22 2017, 13:26

Pomysł utworzenia organizacji windykacyjnej

Idea utworzenia organizacji windykacyjnej to efekt długoletnich prac ekipy menedżerów o rozległych osiągnięciach w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej.

W efekcie badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami sektora bankowego i pozabankowego, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z tematyką wzrastającej pułapki trudnych zadłużeń, powstał pomysł przedsięwzięcia, którego przesłanką było przedstawienie kompletnej oferty, zmontowanej z całej palety mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, łączącej umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami należności z doświadczeniem służb i współpracowników operacyjnych.

Z własnych doświadczeń założycieli przedsiębiorstwa widać, że małe i słabe organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwykłe korporacje – zmagają się z wielkimi kłopotami w tej dziedzinie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów organizacyjnych lub prawnych rozpocząć zmagania z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do prostej lecz mało skutecznej procedury komorniczo-sądowej. Nowatorski zestaw produktów i usług, stworzony przez ekspertów organizacji i twórczo dostosowywany do wymagań klienta, umożliwia dokładną ofertę dla podmiotów gospodarczych nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym problemem są zaległości płatnicze.

Szczególnie bardzo dobrze rozpoznaje się tu oczekiwania oraz indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych..
Odwiedź stronę: jakie są skuteczne tabletki na odchudzanie